EN

Hakkımızda

Kalite Politikamız

Müşteri memnuniyetini oluşturan temel ilkelerin başında mükemmel kalite yaklaşımının geldiğini bilen ve bu doğrultuda çalışanlarını eğiten bir firma olan FERMA kendi iç dinamiklerinde de benimsediği bu kalite anlayışıyla müşterilerine yüksek kaliteyi sunmaktadır.

FERMA olarak biz 'Müşterilerimiz için kalite üretiyoruz’

Ferma’nın ana hedeflerinden birisi olan bu hedefe varılması için kalitenin șahıslara bağlı kalmaksızın izlenebilir, belgeli ve sürekli iyileștirilebilir bir yönetim sistemi altına alınması ile mümkündür.

  • Kaliteye etki eden bütün süreç ve ișlevleri düzenleyecek bir “KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ” uluslararası kalite standartları esas alınarak geliștirilmiș ve uygulanmıştır.
  • Uygulanabilir șartlar yerine getirilerek teknik, idari ve bölgesel gereklilikleri içeren standartlara uyum sağlanması ile mümkündür.
  • Sistemin uygulaması organizasyon, yetki, sorumluluk, kapsam, tedbir, prosedür, talimat ve esaslar çerçevesinde bütün çalıșanların özverili ve șartsız katılımıyla yapılır.

Bu esaslar doğrultusunda;

  • Kaliteye etki edebilecek tüm kritik unsur ve süreçler belirlenip, irdelenerek gerekli önlemler zamanında alınır.
  • Yalın Yönetim metotları kullanılarak izlenebilir, kalıcı ve sürekli iyileștirme sağlayacak kurum kültürü teșvik edilir.
  • Sapmalar asgariye indirilip tekrarı önlenerek istenen ürün kalitesi asgari kaynak kullanımıyla ve zamanında elde edilerek rekabetçi olunur.
  • Verilen iyi hizmet sayesinde müșteri memnuniyeti sağlanır.

Ferma , bu Kalite Anlayıșı’nın kurulușun her seviyesinde anlașılabilir; bütün ișlere ve süreçlere uygulanabilir olmasını, devamlılığını ve istenmeyen sapmalardan da ders alınarak sürekli iyileștirilmesini sağlayacaktır.

Ferma Group Yönetimi